Vrijheid en respect voor alle dieren

Dieren zijn geen productie-machines

Dieren willen leven net als jij en ik

Dierenrechten Alliantie

De Dierenrechten Alliantie is opgericht om eensgezind te communiceren namens de bij haar aangesloten organisaties. Het doel is het opkomen voor en het verdedigen van de rechten voor en van dieren om vrij van uitbuiting te leven en geen bezit te zijn. Ook hoort tot de doelstelling het tegengaan van demonisering van burgers die opkomen voor dieren.

Laatste nieuws

Gun Buba een leven als olifant

Gun Buba een leven als olifant

Op 30 november 2020 stuurde de Dierenrechten Alliantie samen met andere een brandbrief aan de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de brandbrief werd aan de commissieleden...

Lees meer