Op 17 juni 2020 schreef de Nederlandse landbouw- en vissector een brief aan Minister-president Rutte, betreffende hun “grote zorgen over gevolgen stigma landbouwsector.“ Omdat de dierenrechtenbeweging het onderwerp van deze brief is, heeft de recent opgerichte Dierenrechten Alliantie op 25 juni 2020 de Minister-president haar reactie gestuurd. Anders dan in de brief beweerd wordt, is deze bedrijfstak geen belangrijke sector voor de Nederlandse economie en is deze zeker niet duurzaam. Het is een sector waar vele miljoenen subsidies in gepompt worden door de Nederlandse overheid en Europa terwijl het vrijwel iedereen (behalve de sector zelf) duidelijk is dat we alleen al vanwege de stikstofproblematiek, het dierenwelzijn, klimaatverandering, natuur- en milieubescherming, zoönosen en volksgezondheid, droogte en biodiversiteitbedreigingen af moeten van de industriële veehouderij. Het recht op vrije meningsuiting, het uitoefenen van het demonstratierecht en het uitvoeren en publiceren van onderzoek naar de leefomstandigheden van dieren in de vee-industrie karakteriseren de briefschrijvers onterecht als stigmatiseren en demoniseren van de vee-industrie. Het zijn juist de misstanden in de vee-industrie die zorgen voor imagoschade.