Op 30 november 2020 stuurde de Dierenrechten Alliantie samen met andere een brandbrief aan de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de brandbrief werd aan de commissieleden gevraagd om olifant Buba het leven te gunnen waar zij recht op heeft, namelijk dat zij eindelijk mag leven als olifant. De dinsdag daarop stemden de commissieleden over of Buba een generaal pardon moet krijgen voor een permanente huisvesting bij circus Freiwald. Helaas gunden de commissieleden Buba niet een leven in vrijheid als olifant. Voor Buba betekende deze stemuitslag dat zij door dit circus nog zo’n 25 jaar van hot naar her meegesleept en gebruikt als attractie zal worden.